Que és la Fisioterapia

Segons la OMS, la Fisioteràpia és "l’art i la ciència del tractament mitjançant l'exercici terapèutic, calor, fred, llum, aigua, massatge i electricitat. A més, la Fisioteràpia inclou l'execució de proves elèctriques i manuals per a determinar el valor de l'afectació de la inervació i força muscular, proves per a determinar les capacitats funcionals, l'amplitut del moviment articular, i mesures de la capacitat vital, així com ajudes diagnòstiques per al control de l'evolució".


El fisioterapeuta és un professional sanitari amb una formació mínima de tres anys a l'universitat. Per excercir ha d'estar col·legiat en el seu col·legi professional i tenir la corresponent assegurança de responsabilitat civil.