Intoleràncies alimentaries


Es sospita que el 60% de la població és intolerant a algun aliment. Els símptomes d'intolerància poden trigar força a aparèixer, fins i tot mes de 72 hores després de la ingesta. Aquest fet dificulta que siguem conscients del que ens fa mal.
Las causes més comunes de les intoleràncies alimentàries són la lactosa i el gluten. Però òbviament es pot ser intolerant a qualsevol aliment (fruita, ous, crustacis, peix, especies, ...).
La lactosa és el sucre que es troba a la llet. L'enzim lactasa, que està present en l'intestí prim, descompon la lactosa perquè pugui ser absorbida pel torrent sanguini. Quan l'activitat de l'enzim és massa baixa, la lactosa no es pot digerir, i passa a l'intestí gros, on és fermentada pels bacteris de la flora intestinal. Això pot provocar símptomes com flatulència, dolor i diarrea. Aproximadament un 70 per cent de la població adulta del món no produeix suficient lactasa, i conseqüentment té algun grau d'intolerància a la lactosa.
La intolerància al gluten és un trastorn intestinal que es dóna quan el cos no pot tolerar el gluten (una proteïna que es troba en el blat, el sègol, l'ordi i les civades, encara que existeix controvèrsia pel que fa al paper d'aquestes últimes i actualment és objecte d'investigació). La prevalença d'aquesta afecció està infravalorada. Els exàmens serològics detecten una mitjana d'1 cas per cada 100 persones.
Si algú pensa que pot estar patint intolerància a determinades substàncies alimentàries, el primer que ha de fer és anar a un professional de la salut, per assegurar-se que els símptomes no es deuen a una altra malaltia.
Des de l’especialitat de la psiconeuroinmunologia es pot fer front a les intoleràncies alimentaries, regulant el sistema immunològic, reparant la mucosa intestinal i fent les correccions dietètiques mes adients. Si els aliments que provoquen la intolerància no estan clars, a la consulta es pot fer un test diagnòstic amb una petita mostra de sang (punxant el dit) i axis anar sobre segurs.